Projekt „PŘISTIŽENI“: monitoring neetických firem a úřední šikany

deník monitor

Deník SVOBODNÝ MONITOR v rámci projektu "PŘISTIŽENI" sestavuje přehled neetického jednání firem a případů úřední šikany v České republice. Veškerá zjištění zpracovává do on-line SEZNAMU NEETICKÝCH FIREM A ÚŘEDNÍ ŠIKANY V ČR. O vybraných kauzách bude podrobně informovat veřejnost na stránkách deníku SVOBODNÝ MONITOR.


 • Redakce deníku SVOBODNÝ MONITOR na základě investigací, vlastních poznatků a námětů veřejnosti:
  • průběžně zaznamenává názvy a jednání firem, které se vůči obchodním partnerům či zákazníkům dopouštějí zjevně neetického jednání
  • mapuje nejvážnější případy úřední šikany státních a veřejných orgánů v České republice.
 • Veškerá negativní zjištění o firmách a úřadech bude redakce deníku SVOBODNÝ MONITOR systematicky a strukturovaně zpracovávat do on-line SEZNAMU NEETICKÝCH FIREM A ÚŘEDNÍ ŠIKANY V ČR.

   

 • O vybraných kauzách a firmách ze seznamu bude redakce průběžně informovat veřejnost na stránkách deníku SVOBODNÝ MONITOR formou redakčních článků.

   

 • Úplný „SEZNAM NEETICKÝCH FIREM A ÚŘEDNÍ ŠIKANY v ČR“ bude na konci roku pravidelně poskytován příslušným kontrolním orgánům státu a poslancům Parlamentu ČR jako podklad pro legislativní změny vedoucí k eliminaci negativ zjištěných projektem „PŘISTIŽENI“.

   

 • Na začátku každého roku budou oficiálně vyhlášeni / veřejně oznámeni „vítězové“ ankety o nejvíce neetickou firmu v ČR a nejhorší případ úřední šikany v České republice z roku předchozího.

   

 • Při příležitosti zveřejnění výsledků bude deník SVOBODNÝ MONITOR v seriálu vlastních redakčních článků znovu obsáhle referovat o 10 nejhorších případech neetického jednání a 10 nejvážnějších případech úřední šikany z předchozího roku.

 


PŘÍLEŽITOST PRO PŘEDPLATITELE DENÍKU SVOBODNÝ MONITOR:

Předplatitelé získávají možnost komplexního on-line sledování SEZNAMU NEETICKÝCH FIREM A ÚŘEDNÍ ŠIKANY V ČR i aktivního ovlivňování tohoto seznamu 

 • při zakoupení předplatitelského produktu „TOP 1“ nebo „PRO FIRMA“ získává předplatitel:
  • on-line přístup k úplnému seznamu NEETICKÝCH FIREM A ÚŘEDNÍ ŠIKANY V ČR 
 • při zakoupení předplatitelského produktu „TOP FIRMA“ získává předplatitel:
  • on-line přístup k úplnému seznamu NEETICKÝCH FIREM A ÚŘEDNÍ ŠIKANY V ČR
  • + automatický nárok 1x za ¼ roku navrhnout  (*) jeden subjekt neetického firemního jednání či jeden případ šikany k zařazení do seznamu NEETICKÝCH FIREM A ÚŘEDNÍ ŠIKANY V ČR   

a to na mailovou adresu:

pristizeni@svobodnymonitor.cz 

(*) ... v seznamu NEETICKÝCH FIREM A ÚŘEDNÍ ŠIKANY V ČR nebudou uváděny subjekty či osoby, jež poskytly příslušný námět na zařazení "přistižených" do seznamu.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pro získání předplatného kontaktujte deník SVOBODNÝ MONITOR na adrese:

predplatitel@svobodnymonitor.cz 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Více informací o předplatném deníku SVOBODNÝ MONITOR i o projektu "PŘISTIŽENI" najdete v sekci PŘEDPLATITELÉ.

 

 

Tweet about this on Twitter Vytisknout

Události dne