ZVÝHODNĚNÉ PŘEDPLATNÉ DENÍKU SVOBODNÝ MONITOR V ROCE 2015

 
(kompletní nabídka je ke stažení zde:Svobodný monitor_zvýhodněné PŘEDPLATNÉ v roce 2015)1. ZÁKLADNÍ PŘEDPLATNÉ

 

 • Základní předplatné zahrnuje základní benefity pro předplatitele
 • Základní předplatné je určeno fyzickým osobám

   

  Základní benefity pro předplatitele               /výběr z benefitů/:
  • Přístup k uzamčeným článkům, jejichž obsah není veřejně přístupný
   • zahrnuje i přístup k plnému obsahu článků, které jsou přístupné veřejnosti jen zčásti
  • Nárok na automatické zveřejnění komentáře (1x měsíčně) v sekci PUBLICISTIKA (rubrika NÁZORY)
   • Smartphone / tablet aplikace deníku SVOBODNÝ MONITOR zdarma
  • Speciální elektronický předplatitelský magazín deníku SVOBODNÝ MONITOR: SVOBODNÝ TÝDENÍK (připravuje se, první číslo prosinec 2015)

   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  • Zakoupením předplatného podpoříte projekt „REFORMY ČR 21. STOLETÍ“, který bude probíhat pod záštitou deníku SVOBODNÝ MONITOR

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  • Zakoupením předplatného umožníte kvalitnější fungování vašeho deníku
   • díky předplatitelům může deník SVOBODNÝ MONITOR lépe plánovat svůj další rozvoj a zvyšovat kvalitu obsahu i služeb pro čtenáře a předplatitele zvlášť
   • zakoupením předplatného podpoříte veřejný prospěch plynoucí z udržení nezávislého, plnoformátového zpravodajsko-publicistického liberálního deníku (SVOBODNÝ MONITOR) na mediálním trhu v ČR
   • zakoupením předplatného v deníku SVOBODNÝ MONITOR umožňujete trvalou mediální podporu svobodnému podnikání a konzistentní obhajobu zachování tržních principů v ČR

   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

   ZÁKLADNÍ PŘEDPLATNÉ – CENA (zvýhodněná cena v roce 2015)
  • 1.000,- Kč / 12 měsíců (včetně DPH)
    

2. PŘEDPLATNÉ „TOP 1“

 • Předplatné „TOP 1“ zahrnuje:
  základní benefity + „TOP 1“ benefity
 • Předplatné „TOP 1“ je určeno fyzickým osobám.

   

   „TOP 1“ benefity pro předplatitele                           /výběr z benefitů/:
  • Možnost aktivní účasti na projektu („REFORMY ČR 21. STOLETÍ“), který bude probíhat pod záštitou deníku SVOBODNÝ MONITOR
   • publikování vlastních námětů / návrhů (článků na téma) reformy politického systému  (1x článek za ¼ roku)
   • pozvání k osobní účasti na uzavřených diskusích o návrzích reforem vzešlých z projektu

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  • Možnost komplexního sledování projektu „PŘISTIŽENI“, který pro veřejnost v ČR připravuje deník SVOBODNÝ MONITOR
   • v rámci projektu PŘISTIŽENI je vytvářen a průběžně aktualizován

              seznam NEETICKÝCH FIREM A ÚŘEDNÍ ŠIKANY V ČR

  • předplatitel produktu „TOP 1“ získává:
  • on-line přístup k úplnému seznamu NEETICKÝCH FIREM A ÚŘEDNÍ ŠIKANY V ČR
  • redakce bude o vybraných kauzách a firmách ze seznamu informovat veřejnost na stránkách deníku SVOBODNÝ MONITOR formou redakčních článků
 • úplný seznam bude zasílán příslušným kontrolním orgánům a poslancům Parlamentu ČR jako podklad pro legislativní změny vedoucí k eliminaci negativ zjištěných projektem „PŘISTIŽENI“

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  „TOP 1“ PŘEDPLATNÉ – CENA (zvýhodněná cena v roce 2015)
  • 3.000,- Kč / 12 měsíců (včetně DPH)
    

3. PŘEDPLATNÉ „PRO FIRMA“ 

 • Předplatné „PRO FIRMA“ zahrnuje:
  • „PRO FIRMA“ benefity
 • Předplatné „PRO FIRMA“ je určeno FIRMÁM

 

   „PRO FIRMA“ benefity pro předplatitele                  /výběr z benefitů/: 
 • Přístup k uzamčeným článkům, jejichž obsah není veřejně přístupný
  • zahrnuje i přístup k plnému obsahu článků, které jsou přístupné veřejnosti jen zčásti
 • Nárok na automatické zveřejnění komentáře (1x měsíčně) v sekci PUBLICISTIKA (rubrika NÁZORY)
 • Sleva na bannerovou inzerci ve výši 25 % ze základní ceny
 • smartphone / tablet aplikace deníku SVOBODNÝ MONITOR zdarma
 • speciální elektronický předplatitelský magazín deníku SVOBODNÝ MONITOR (připravuje se)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • Zakoupením předplatitelského produktu „PRO FIRMA“ podpoříte projekt „REFORMY ČR 21. STOLETÍ“

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • Možnost komplexního sledování projektu „PŘISTIŽENI“, který pro veřejnost v ČR připravuje deník SVOBODNÝ MONITOR
  • v rámci projektu PŘISTIŽENI je vytvářen a průběžně aktualizován 
   • seznam NEETICKÝCH FIREM A ÚŘEDNÍ ŠIKANY V ČR
 • předplatitel produktu „PRO FIRMA“ získává:
  • on-line přístup k úplnému seznamu NEETICKÝCH FIREM A ÚŘEDNÍ ŠIKANY V ČR
 • redakce bude o vybraných kauzách a firmách ze seznamu informovat veřejnost na stránkách deníku SVOBODNÝ MONITOR formou redakčních článků
 • úplný seznam bude zasílán příslušným kontrolním orgánům a poslancům Parlamentu ČR jako podklad pro legislativní změny vedoucí k eliminaci negativ zjištěných projektem „PŘISTIŽENI“

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 „PRO FIRMA“ PŘEDPLATNÉ – CENA (zvýhodněná cena v roce 2015)
 • 5.000,- Kč / 12 měsíců  (nezahrnuje DPH) 

4. PŘEDPLATNÉ TOP FIRMA

 

 • Předplatné „TOP FIRMA“ zahrnuje:
  • „PRO FIRMA“ benefity  + „TOP FIRMA“ benefity
 • Předplatné „TOP FIRMA“ je určeno FIRMÁM
 
„TOP FIRMA“ benefity pro předplatitele                                     /výběr/ 
 • … Široká plejáda specifických benefitů pro předplatitele z kategorie „TOP FIRMA“ je prezentována na individuální bázi …

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • Možnost aktivního ovlivňování projektu „PŘISTIŽENI“, který pro veřejnost v ČR připravuje deník SVOBODNÝ MONITOR
  • v rámci projektu PŘISTIŽENI je vytvářen a průběžně aktualizován

                                                  seznam NEETICKÝCH FIREM A ÚŘEDNÍ ŠIKANY V ČR

 

 • předplatitel produktu TOP FIRMA získává:
  • on-line přístup k úplnému seznamu NEETICKÝCH FIREM A ÚŘEDNÍ ŠIKANY V ČR   +
  • možnost 1x za ¼ roku navrhnout (*) jeden subjekt neetického firemního jednání či jeden případ šikany k zařazení do seznamu NEETICKÝCH FIREM A ÚŘEDNÍ ŠIKANY V ČR
  • (*) … v seznamu NEETICKÝCH FIREM A ÚŘEDNÍ ŠIKANY V ČR nebudou uváděny subjekty či osoby, jež poskytly příslušný námět na zařazení „přistižených“ do seznamu.

 • redakce bude o vybraných kauzách a firmách ze seznamu informovat veřejnost na stránkách deníku SVOBODNÝ MONITOR formou redakčních článků
 • úplný seznam bude zasílán příslušným kontrolním orgánům a poslancům Parlamentu ČR jako podklad pro legislativní změny vedoucí k eliminaci negativ zjištěných projektem „PŘISTIŽENI“

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • Zakoupením předplatného „TOP FIRMA“ podpoříte projekt „REFORMY ČR 21. STOLETÍ“
  • v případě zakoupení tohoto produktu na dobu 12 měsíců získáváte možnost:
  • publikování vlastních návrhů (článků na téma) reformy politického systému (1x za ¼ roku)
  • přizvání k účasti na uzavřených diskusích o návrzích reforem vzešlých z projektu

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • Zakoupením předplatného umožníte kvalitnější fungování vašeho deníku
  • díky předplatitelům může deník SVOBODNÝ MONITOR lépe plánovat svůj další rozvoj a zvyšovat kvalitu obsahu i služeb pro čtenáře a předplatitele zvlášť
  • zakoupením předplatného podpoříte veřejný prospěch plynoucí z udržení objektivně nezávislého, plnoformátového zpravodajsko-publicistického liberálního deníku (SVOBODNÝ MONITOR) na mediálním trhu v ČR
  • zakoupením předplatného v deníku SVOBODNÝ MONITOR umožňujete trvalou mediální podporu svobodnému podnikání a konzistentní obhajobu zachování tržních principů v ČR

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

„TOP FIRMA“ PŘEDPLATNÉ – CENA (zvýhodněná cena v roce 2015)
 • 5.000,- Kč / čtvrt roku
 • 15.000,- Kč / 12 měsíců (nezahrnuje DPH)

 

Deník SVOBODNÝ MONITOR si vyhrazuje právo negarantovat využití některých z uvedených benefitů těm předplatitelům, u kterých by hrozilo zneužití benefitů v rozporu s platným právním řádem ČR či v rozporu se základními redakčními principy a hodnotami deníku.

 


PŘIHLÁŠENÍ PRO PŘEDPLATITELE

Přihlásit se můžete ZDE


JAK SE STÁT PŘEDPLATITELEM

 1. V případě zájmu o předplatné deníku SVOBODNÝ MONITOR nám prosím napište na zde uvedený kontaktní e-mail.
 2. Následně Vám pošleme fakturu (či podklady k úhradě v případě individuálních čtenářů – fyzických osob), po jejímž zaplacení se stanete předplatiteli deníku SVOBODNÝ MONITOR.
 3. Neprodleně poté obdržíte přihlašovací údaje pro předplatitele, které Vám umožní využívat veškerých benefitů, případně speciálních či exkluzivních bonusů pro předplatitele.


UNIVERZÁLNÍ PŘEDPLATITELSKÝ MAIL:


predplatitel@svobodnymonitor.cz 

 


KOMPLETNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÉHO PŘEDPLATNÉHO V DENÍKU SVOBODNÝ MONITOR V ROCE 2015 JE KE STAŽENÍ ZDE: 

 Svobodný monitor_zvýhodněné PŘEDPLATNÉ v roce 2015