Stát v kasinu

Marek Hudík

Ekonom

Fugui, jedna z hlavních postav čínského filmu Žít, je závislý na hazardu. Ačkoli své ženě slibuje, že s hraním přestane, prohraje v kartách veškeré jmění a s celou rodinou skončí na ulici. Žena s dětmi ho opustí a každý se snaží přežít, jak se dá. Nešťastné osudy gamblerů jako je Fugui jsou hlavním důvodem, proč někteří lidé volají po tom, aby byl hazard regulován či přímo zakázán.

Kritici regulace hazardu argumentují, že hazardní hráči prohrávají svoje vlastní peníze a stát jim do toho tudíž nemá co mluvit. Paternalistická opatření vedou podle nich pouze k tomu, že se lidé chovají méně zodpovědně. Poukazují také na to, že většina hráčů závislá není, a že hazard je méně návykový než třeba cigarety.  Případná regulace navíc často bývá málo účinná, neboť provozovatelé jsou schopni nalézt způsoby, jak ji obejít (tzv. “kvízomaty” jsou zářným příkladem z poslední doby). Regulace zároveň dopadá nejvíce na lidi z nejnižších vrstev, neboť ti - na rozdíl od svých movitějších spoluobčanů - nemohou ukájet svoji hráčskou vášeň riskantními investicemi na finančních trzích.

Zastánci regulací, ač v principu mohou s argumenty kritiků souhlasit, poukazují na to, že gamblerství má dopad nejen na samotné hráče, ale i na jejich okolí: vede nejen k zadlužení celých domácností a rozpadu rodin, ale též k vyšší kriminalitě. Tyto vnější dopady mohou sice být malé u některých forem hazardu, avšak podle dostupných empirických studií dosahují velkých rozměrů v případě hracích automatů (tzv. “slotů” či “beden”). Hrací automaty jsou podle kritiků dobře promyšlenými zařízeními cíleně útočícími na lidskou psychiku, jejichž jediným smyslem je co nejefektivněji tahat lidem peníze z kapes.

Na základě výše uvedeného je zřejmé, že upřímně a racionálně smýšlející lidé mohou mezi sebou nesouhlasit ohledně toho, zda hazard regulovat, jaké formy hazardu by měla či neměla regulace postihnout, případně jakou podobu a rozsah by případná regulace měla mít.  Na čem se však tito lidé shodnout mohou, je požadavek, aby v oblasti hazardu nepodnikal stát a aby se na ziscích tohoto odvětví nepodílel ani ve formě daňových příjmů.

Angažovanost státu ve sféře hazardních her bývá zdůvodňována tím, že stát tak získává prostředky na financování svých výdajů bez nutnosti zvyšovat daně v jiných oblastech. Tyto prostředky jsou pak obvykle vynakládány k financování bohulibých (či voličů-libých) činností. Například v USA příjmy z kasin často plynou do školství; v ČR před rokem 2011 šly zase peníze ze Sazky do sportovních svazů. Problém je, že stát se touto svou aktivitou dostává do vážného střetu zájmů: na jednu stranu varuje před škodlivostí hazardu (proto jej koneckonců reguluje), na druhou však současně usiluje o to, aby lidé hráli co nejvíce a nemuselo tak docházet k nepopulárnímu zvyšování daní nebo snižování výdajů. Není divu, že v zemích, kde se stát podílí na provozování hazardu, vlády z veřejných prostředků propagují hraní hazardních her a neváhají zachraňovat kasina před bankroty.

Aby k uvedenému střetu zájmů nedocházelo, je nutné, aby státu z hazardu neplynuly žádné příjmy. To mimo jiné znamená, že má-li být hazard zdaněn (s velkým důrazem na ono „má-li“) za účelem odrazení lidí od nadměrného hraní, nesmí se daň z hazardu stát příjmem rozpočtu. Peníze vybrané na dani by měly být lidem navráceny zpět, např. ve formě daňové úlevy. Tímto způsobem lze dosáhnout toho, že lidé částečně omezí svou hráčskou vášeň a stát zároveň nebude mít nutkání ji v nich opět probouzet.

Připravovaná novela loterijního zákona se zrušením perverzních motivací státu zatím bohužel nepočítá. Ba naopak, ministr financí si již brousí zuby na dodatečné příjmy a snaží se lidem namluvit, že nezdaněním hazardu přicházíme (sic!) o peníze. Nezbývá tedy než doufat, že výsledná podoba novely nepovede k důsledkům horším, než představuje samotný problém, který má tato novela za cíl řešit. Nakonec Fuguiho filmový příběh, jakkoliv se to mohlo zdát zpočátku nepravděpodobné, také skončil šťastně: nejen že se Fugui zbavil své závislosti a dal se s rodinou opět dohromady, ale gamblerství mu dokonce zachránilo krk. Na to, že chystanou novelu také čeká happyend, bych však v tuto chvíli nevsadil ani korunu.

Tweet about this on Twitter Vytisknout

Události dne