Pochybná výzva Evropského parlamentu k regulaci internetových vyhledávačů

Marek Hudík

Ekonom

Evropský parlament před několika dny přijal usnesení o „podpoře práv spotřebitelů na jednotném digitálním trhu“. Poslanci v něm volají po odstranění překážek bránících v rozvoji jednotného digitálního trhu, přičemž by zároveň měly být zajištěny rovné podmínky pro firmy, které na něm působí.

V tomto kontextu se usnesení též vyjadřuje k otázce regulace internetových vyhledávačů. Právě tato část vyvolala největší ohlas veřejnosti.

Přijaté usnesení zdůrazňuje, že proces vyhledávání i výsledky by měly být nezaujaté, aby vyhledávání bylo nediskriminační. Proto je podle něj třeba v této oblasti předcházet zneužívání dominantního postavení ze strany vyhledávačů. Poslanci vyzývají Komisi, aby jako jednu z možných dlouhodobých cest k dosažení tohoto cíle zvážila návrhy na oddělení vyhledávačů od ostatních komerčních služeb.

Ačkoli se v usnesení ani v tiskové zprávě neobjevuje jméno společnosti Google, je zřejmé, že je to právě Google, na koho se část o vyhledávačích vztahuje.

Podle standardních kritérií Google dominantním postavením mezi vyhledávači v EU skutečně disponuje: v řadě zemí jeho tržní podíl přesahuje 90 %. (Nikoli však všude: například u nás Googlu zdatně konkuruje Seznam a podle některých průzkumů Google za Seznamem dokonce zaostává).

Je však třeba mít na paměti, že i navzdory takto vysokému podílu může být trh ve skutečnosti do značné míry konkurenční, neboť bariéry vstupu do internetových odvětví jsou poměrně nízké (nižší, než v tradičních „neinternetových“ odvětvích).

Spotřebitelé navíc mohou prakticky okamžitě a bez významných nákladů začít používat jakýkoliv jiný vyhledavač. Konkurence Googlu tak čeká za každým rohem, přičemž je klidně možné, že tato konkurence přijde s inovacemi, jež povedou k tomu, že o internetové vyhledávače v současné podobě ztratíme zájem. Zamýšlená regulace dominantních vyhledávačů se tak brzy může stát zcela bezpředmětnou.

Dominance Googlu je navíc omezena faktem, že vyhledávače představují do jisté míry specifický typ trhu: jsou platformou, kde se setkávají spotřebitelé s firmami propagujícími své produkty. Google tak zároveň působí i na trhu internetové reklamy. Jakkoli může mít Google dominantní postavení mezi vyhledávači, jeho pozice na reklamním trhu již není tak výrazná, neboť zde Google čelí Facebooku, Yahoo, Microsoftu a řadě dalších firem. Nelze se tedy zaměřit na dominantní pozici Googlu pouze na trhu vyhledávačů a ignorovat při tom širší kontext.

Avšak i kdybychom přijali myšlenku, že trh s internetovými vyhledávači není v současné době dostatečně konkurenční, není vůbec zřejmé, že Google své dominantní postavení zneužívá. Je pravda, že Google ve vyhledávání upřednostňuje své vlastní produkty, avšak děje se tak ku prospěchu spotřebitelů: vyhledávač, jak známo, například dokáže okamžitě provádět převody měn a měrných jednotek či označit hledané místo na mapě, aniž byste museli ztrácet čas prohledáváním nalezených odkazů. Spotřebitelé navíc za služby, které jim Google poskytuje, nic neplatí.

Samotné favorizování vlastních produktů společnost Google něco stojí: čelní místo ve výsledcích vyhledávání je totiž vzácným statkem, za který je řada firem ochotna zaplatit nemalé částky. Propagací svých vlastních služeb se tak Google připravuje o příjmy, které by mohl získat, kdyby lukrativní místo ve výsledcích vyhledávání přenechal jiným. Snaha Googlu o maximalizaci svého zisku by měla vést k tomu, že čelní pozice ve výsledcích hledání jsou alokovány efektivně.

V tomto světle tedy vyvstává otázka, zda regulace vyhledávačů není spíše než snahou o ochranu spotřebitelů vedena snahou o ochranu firem, které se nedokáží prosadit na trhu. Pokud tomu tak skutečně je, pak se rozhodně nejedná o vhodný způsob jak posílit konkurenceschopnost EU, po které zmíněné usnesení Evropského parlamentu volá.

Naopak: konkurenceschopnost se v důsledku tohoto kroku sníží. Možná by bylo vhodnější, kdyby se poslanci místo pochybné výzvy k regulaci vyhledávačů raději zamysleli nad tím, proč firmy jako Google či Facebook nevznikají v Evropě.

Tweet about this on Twitter Vytisknout

Události dne