Nová fáze EET: Babiš prosadí on-line kontrolu útrat a nákupů všeho obyvatelstva

Marián Roteba

analytik & prognostik

Elektronická kontrola tržeb dopadne nově na všechny obyvatele ČR, nikoliv pouze na podnikatele. Každý občan České republiky bude od příštího roku muset v obchodech a restauracích používat osobní detektor útraty. Osvobozeny mají být děti do šesti let věku a lidé v obcích s méně než 50 obyvateli. Novelu zákona o elektronické evidenci útrat již vláda předložila Sněmovně.

Důvodem tohoto opatření namířeného vůči zákazníkům je vývoj elektronické evidence tržeb podnikatelů. Po vyjmutí farmářů a nejmenších živnostníků z platnosti zákona se postupně totéž podařilo i hostinským, restauracím a dalším podnikatelským skupinám.

Zákon o EET podnikatelů pak sice řádně vstoupil v platnost, ale výjimky pokryly všechny podnikatele i živnostníků s výjimkou obsluhy veřejných toalet a šatnářek. Obě tyto podnikatelské skupiny budou muset nadále vydávat účtenky a on-line zasílat data o použití šaten a toalet finančnímu úřadu. 

Stát po očekávaných průtazích investoval do systémů na zpracování kontroly tržeb celkem 20 miliard korun. Veškeré technologie tak budou moci být využity i pro další fázi EET, která dopadne rovnoměrně a plošně na všechny zákazníky v ČR.

Elektronická evidence útrat

Půjde o tzv. elektronickou evidenci útrat (EEÚ), která se bude týkat všech občanů od 6 let věku.

Podnikavé firmy již na zregulovaný trh nabídly osobní maxi detektory pro seniory, s větším displejem. Důchodci mohou detektory osobních nákupů při nákupech či návštěvách hostinců převážet v taškách na kolečkách.

Tašky dostanou všichni důchodci zdarma na základě žádosti podávané na okresních správách sociálního zabezpečení. Tašky na kolečkách zdarma pro seniory prosadila ve vládě ČSSD. Byla to její podmínka pro podporu zákona.

taška EET final

Ministerstvo financí vyčíslilo přímé pozitivní dopady zavedení elektronické evidence útrat občanů na celkových 185 miliard korun ročně.

On-line mají být nově kontrolovány nejenom osobní útraty v obchodech, restauracích či kdekoliv jinde, ale i výčty nakoupeného zboží, stav objednávek v restauracích, objem vypitých tekutin a další údaje o spotřebitelském chování.

Všechny údaje poputují nejenom ke kontrolujícím úředníkům ministerstva financí, ale i do Českého statického úřadu.

Ten díky evidenci individuálních tržeb a nákupů jednotlivých občanů získá enormní objem dat, pomocí kterých bude moci verifikovat a zpřesňovat pravidelné desetileté Sčítáni lidu, které shodou náhod proběhne již v přespříštím roce.

Vláda se na svém zasedání shodla jednomyslně na přínosech takové evidence pro další plánování a dosažení ekonomického růstu v zemi.

Premiér Andrej Babiš také nastínil vizi dalšího rozvoje projektu evidence tržeb, respektive kontroly útrat obyvatelstva.

„Vzhledem k úspěšnému postupu evidence tržeb a stabilizaci řady fiskálních ukazatelů zvažujeme rozšířit tyto již osvědčené principy i do dalších sektorů ekonomiky,“ zdůraznil.

Podle Babiše by lidé měli evidovat a on-line hlásit na finanční úřady také okamžitý stav svých peněženek, tedy aktuální sumu peněz držených v hotovosti. Zvýšení přehledu státu o aktuálních finančních tocích v ekonomice státu pomůže zkvalitnit práci v oblasti strategického plánování i v optimalizace řízení makroekonomických ukazatelů.

Dle vládou schváleného střednědobého výhledu povede takto komplexní evidenční politika ke zvyšování finanční i občanské disciplíny a zprostředkovaně tyto faktory mohou pozitivně ovlivňovat tvorbu HDP.

Platnost zavedení EEÚ se očekává v roce 2020. Další opatření budou postupně nabíhat v následujících letech.

(© PROGNODYS, 1. 5. 2019)

. . . . . .

Tolik prognóza zpracovaná v rámci projektu PROGNODYS (PROGNÓZY&DYSTOPIE)

Realita našich současných dnů se však od výše uvedené vize se nijak dramaticky neliší...

Drolení EET

Projekt na zavedení elektronické evidence tržeb podnikatelů se jednak - doufejme - začíná mírně drolit. Lidovecký ministr se chystá prosadit zrušení on-line kontroly tržeb u prodejců na farmářských trzích. A tvrdí, že tato změna má šanci na úspěch.

Pokud by se to povedlo, přijdou jistě na řadu další výjimky pro další podnikatele. Ostatně, Kalouskova TOPka už navrhla novelu, která kontrolu tržeb ruší všem živnostníkům. Její osud je sice nepředvídatelný, ale na obzoru jsou krajské volby, které se konají už letos v říjnu. A hned po nich začnou na vrata bušit volby parlamentní.

Blízkost voleb má na politiky magickou moc. A přihodit se pak může cokoliv, třeba i v dalším osudu EET.

Důležité je poznamenat, že projekt elektronické evidence tržeb je kvintesencí Orwellovských principů absolutní kontroly nad lidskými životy, včetně jejich minulosti.

Veřejnost proti EET. Protest podnikatelů proti kontrole tržeb, podzim 2015.
Veřejnost proti EET. Protest podnikatelů proti kontrole tržeb, podzim 2015.

EET nade všechny meze

Zavádění EET je důkazem nelogičnosti státu na straně jedné. Na straně druhé pak jeho přirozené tendence expandovat nade všechny myslitelné meze.

Pokud jde o nelogičnost, je pouze zdánlivá. Z pohledu státu jde o jemu typickou, zvrácenou logiku. O co jde?

Stát na své výdaje potřebuje čím dál více peněz. Jenže, namísto relativně snadných (ale politicky nepopulárních) úspor ve „vlastních“ výdajích se snaží dolovat více a více peněz z těch, kteří nejsou tak politicky významní, tedy z drobných podnikatelů. A proto se uchyluje i k totálním krkolomnostem, jako je komplikovaný projekt EET s naprosto nejasnými ekonomickými dopady.

Mnohamiliardové náklady na vybudování celého systému EET staví na hlavu hypotetický ekonomický přínos projektu. Morálně a politicky jde o překročení pomyslného Rubikonu, jež nelze nijak a ničím ospravedlnit.

Jaký to paradox, že tento historický průlom do podnikatelských kuchyní provádí ministr financí, který já sám podnikatelem…

Konzistentní podstata

Celkově je však Babišův projekt elektronické evidence tržeb konzistentní s přirozenou podstatou státu, který za všech okolností směřuje vždy k postupnému ovládnutí všech ovládnutelných lidských aktivit.

Úřednická on-line kontrola tržeb podnikatelů je marnotratnou kombinací zbytečnosti a zlolajnosti, jejímž výsledkem bude prohloubení šikany všech těch, kdo i dále budou mít odvahu živit se podnikáním.

To ve svých důsledcích povede k postupné eliminaci části podnikatelů a současně k prohlubování příkopu mezi byrokratizovaným státním molochem a ekonomicky aktivní částí obyvatelstva s logicky negativními důsledky na celou společnost.

Tweet about this on Twitter Vytisknout

Události dne