Moravané: Nesouhlasíme s přejmenováním na Čechii

Ondřej Hýsek

předseda politické strany Moravané

V těchto dnech vrcholí nečekaná snaha některých ústavních činitelů pod vedením ministra zahraničí L. Zaorálka o násilné prosazení pojmu „Czechia“ u OSN jako oficiálního jednoslovného pojmenování státu Česká republika v zahraničí. Politici o tak důležitém symbolu, jako je název státu, mají nechat rozhodnout po dlouhé a všem názorům otevřené diskuzi občany v referendu; navíc tento bod neměli ve svých volebních programech, na jejichž základě byli do svých funkcí zvoleni.

Prohlášení politické strany Moravané k protiústavnímu útoku na identitu Moravanů prostřednictvím přejmenování ČR na Čechii

V těchto dnech vrcholí nečekaná snaha některých ústavních činitelů pod vedením ministra zahraničí L. Zaorálka o násilné prosazení pojmu „Czechia“ u OSN jako oficiálního jednoslovného pojmenování státu Česká republika v zahraničí.

Strana Moravané s tímto postupem a názvem důrazně nesouhlasí, a to z těchto důvodů:

 • politici o tak důležitém symbolu, jako je název státu, mají nechat rozhodnout po dlouhé a všem názorům otevřené diskuzi občany v referendu; navíc tento bod neměli ve svých volebních programech, na jejichž základě byli do svých funkcí zvoleni. Ministr Zaorálek a ostatní ústavní činitelé tedy konají bez demokratického mandátu od občanů ČR.
 • pojem „Czechia“, tj. Čechie (něm. Böhmerland), je v souvislosti s názvem státu ahistorickým produktem sociálního inženýrství a pozdního českého šovinistického nacionalismu, evokuje pouze Čechy, nerespektuje ostatní země našeho státu, tj. Moravu a část Slezska. Jedná se o další z unifikačních útoků pražského centra na identitu Moravanů a Slezanů. Cílem je označovat vše u nás za české, nic za moravské a slezské, a to i v angličtině. Jedná se o bezprecedentní útok na identitu Moravanů a Slezanů a jako takový je protiústavní.
 • samo pojmenování státu „Česká republika“ není vzhledem k Moravě a Slezsku ideální, jistě by bylo vhodnější např. Českomoravská republika (popř. alespoň České země), ale rozhodně je vhodnější než hovorové a médii (pod politickým tlakem) uměle prosazené Česko/Czechia.
 • v platné Ústavě státu ČR se v prvním řádku preambule píše „ My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku“ – kde však jsou tyto komunisty protiprávně zrušené a do nesmyslných čtrnácti krajů rozbité země? Současný stav a hra na krajskou samosprávu jsou dokonáním zločinu komunistického totalitního režimu, který byl čs. parlamentem na začátku 90. let odsouzen.
 • návrh poslance K. Schwarzenberga pojmenovat tento stát Bohemia, tj. Čechy, zavání českým nacionalistickým separatismem, tj. snahou odtrhnout Čechy od sousední Moravy a Slezska, nebo neznalostí, že kromě Čech je ČR složena i z Moravy a části Slezska.
 • nepovažujeme za nutné mít jednoslovný název státu (podobně jako ve Velké Británii, na Novém Zélandu, USA apod.); jako vhodnější alternativu však můžeme v angličtině nabídnout Czechlands (podobně Nederlands), Czechomoravia (podobně Czechoslovakia) apod.
 • proprium „Česko“, které vzniklo ze staršího tvaru „Češsko“, odvozeného od adjektiva češský, je ve významu Čechy doložen v 18. století. Česko, Čechy i Čech mají stejný slovní základ „česk“, tj. nezahrnují moravské a slezské reálie a vedou k nacionalistickému a chybnému označovaní i všeho moravského a slezského jako české. Přitom k české národnosti se v ČR i přes mediálně-politickou masáž hlásí pouze 64 % občanů – k moravské národnosti se i přes glajchšaltování všeho moravského v roce 2011 přihlásilo přes 600 tis. občanů ČR.
 • Česko není pouze zkratkou názvu České republiky (kde je údajně vše české); název Česká (socialistická) repu­blika vznikl zcela nedemokraticky k 1. 1. 1969, z rozhodnutí tehdejšího Ústředního výboru Komunistické strany Československa, jedná se o relikt komunistické totality; historické České království (Bohemia) se rozkládalo pouze na území Čech.
 • pokud někdo používá pojem Česko hovorově, považujeme to za nepříliš vhodné, ale nikomu náš názor nenutíme. Snahy o oficiální legalizaci pojmenování našeho státu názvem Česko bude ale vždy odmítat, stejně jako odmítáme ČR jako národní stát Čechů, nikoliv jako občanský stát svých obyvatel včetně Moravanů a Slezanů.
 • v ČR je nepojmenovaný, ale enormní tlak vytlačit ze státních symbolů vše, co připomíná Moravu a Slezsko: zároveň se snahou o čechizaci ČR pomocí pojmenování státu se plíživě přestává užívat velký státní znak zahrnující moravskou a slezskou orlici (na školní vysvědčení by se jistě vešel) a uměle se prosazuje používání pouze malého znaku s českým lvem, který je ovšem symbolem pouze Čech. Rovněž v hymně se zpívá „Země česká“, čímž Josef Kajetán Tyl myslel pouze Čechy – nikdy by jej nenapadlo užít tohoto pojmenování i pro Moravu a Slezsko. ČR převzala československou vlajku, která nezohledňuje moravské (zlatá/žlutá a červená) a slezské (zlatá a černá) zemské barvy.
 • místo nedůstojné ne-diskuze o názvu státu vyzýváme k otevření diskuze o přetvoření extrémně centralizované ČR se čtrnácti vadnými kraji na spolkový stát, v němž kromě Čech naleznou své důstojné zastoupení i Morava a Slezsko.

   

Tweet about this on Twitter Vytisknout

Události dne