Úřady v Česku vyplýtvaly stovky milionů korun na propagaci EU. Bezvýsledně

EU dotace
Česko vyplýtvalo stovky milionů na propagaci evropských dotací. Povědomí veřejnosti o eurodotacích se však nezlepšilo. v některých případech se dokonce zhoršilo.

Stát v Česku vynaložil stovky milionů korun na propagaci evropských fondů, projektů a operačních programů. Povědomí veřejnosti o pomoci z Evropské unie však nevzrostlo. O tomto svém zjištění informoval Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ).

Kontroloři z NKÚ se zaměřili na mediální a propagační projekty a kampaně za téměř 250 milionů korun.

Financovány byly prostřednictvím čtyř operačních programů v letech 2008 až 2015.

Peníze na propagaci EU vynaložily ministerstvo školství, ministerstvo práce a sociálních věcí a Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy. 

Povědomí o Evropské unii, operačních programech i konkrétních podpořených projektech se však nezvýšilo. Vyplynulo to podle NKÚ z průzkumů a hodnoticích zpráv o dopadu těchto aktivit.

Z několika průzkumů z prosince 2013 vyplývá, že povědomí o existenci fondů zůstávalo od roku 2011 na stejné úrovni.

Jak v roce 2011, tak o dva roky později vědělo o fondech EU zhruba 74 procent obyvatel Česka.

V případě operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace povědomí o dotacích dokonce kleslo.

Proti roku 2011 si v roce 2013 také méně lidí myslelo, že informace o evropských fondech jsou jasné, srozumitelné, konkrétní a přesné.

Z kontrolovaných peněz vynaložených na publicitu se nejvíce utratilo za televizní a rozhlasové spoty, které propagovaly projekty financované z kontrolovaných evropských fondů. Tyto spoty za 138 milionů korun ale podle NKÚ neobsahovaly žádné informace o tom, kolik se za úspěšné projekty zaplatilo.

Často chyběly také informace o tom, že úspěšné projekty spolufinancovala Česká republika ze svého rozpočtu.

Nedostatky kontroloři našli i při přípravě mediálních kampaní. Při schvalování konkrétních projektů kontrolovaná ministerstva ani regionální rada nehodnotily, jestli jsou rozpočty na mediální kampaně a další projekty přiměřené.

(red) 

Tweet about this on Twitter Vytisknout

Události dne