Stát zvýšil pokuty za přestupky. Urážka úředníka či rušení nočního klidu: 10 tisíc Kč

Stát výrazně přitvrdí na pokutách. Za urážku úředníka bude hrozit pokuta až 10 tisíc korun.

Stát výrazně zvýšil pokuty za přestupky a to až desetinásobně. Za urážku policisty či úředníka bude stát moci udělit pokutu až 10 tisíc Kč. Stejnou pokutu mohou úřady udělit například také za rušení nočního klidu. Maximální sankce bude 100 tisíc Kč za maření poskytnutí zdravotní služby.

Změn ve výši pokut vyplynuly z nového zákona o veřejných přestupcích, který schválil Senát.

Přestupkem proti veřejnému pořádku se nově stane urážka policisty či úředníka. Za tento přestupek bude hrozit pokuta až 10 tisíc korun. 

Na 10 000 korun zákon zvýší maximální pokutu za ublížení na cti, vzbuzování veřejného pohoršení nebo rušení nočního klidu i „znevážení postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci“.

Pokuta až 50 tisíc korun, namísto současných 10 tisíc, hrozí tomu, kdo by úřadu sdělil nesprávný nebo neúplný údaj, případně mu požadovaný údaj zatajil kvůli získání neoprávněné výhody.

Desetinásobně na 100 000 korun se zvýší maximální sankce za zmaření, ztížení nebo ohrožení poskytnutí zdravotní služby.

Na maximální úroveň se má zvýšit pokuta za provozování obchodní, výrobní či jiné výdělečné činnosti bez příslušného oprávnění.

Za způsobení škody na cizím majetku, neoprávněné užívání cizí věci nebo přisvojení si věci nálezem bude hrozit pokuta ve výši až 50 000 korun. Bude se vztahovat nejenom na občany, ale i na firmy a živnostníky.

Za opakované páchání takového přestupku by se pokuta mohla zvýšit o dalších 20 000 na 70 000 korun.

Úřady v posledních letech řešily 250 000 přestupků, za které udělily pokuty celkem za 700 milionů korun.

Policie řešila zhruba milion přestupků. V posledních třech letech za ně vždy udělila pokuty za více než 400 milionů korun.

(red)

Tweet about this on Twitter Vytisknout

Události dne